Obiekty skarbcowe

Indywidualnie dostosowana wielkość do potrzeb Klienta

 • Klasa odporności: V, VI, IX, XI.
 • Certyfikaty wydane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie:
  • Przechowywanie wartości od nadzorem zgodnie z normą Pn-EN 1143-1+A1:2009, klasa V, VI, IX, XI.

SKARBCE

DRZWI SKARBCOWE

Skarbce są to pomieszczenia specjalne, przeznaczone do długookresowego przechowywania środków pieniężnych w bankach i innych instytucjach finansowych.

Drzwi skarbcowe są montowane w skarbcach modułowych i lanych.

Skarbce są skonstruowane ze zaawansowanych technologicznie elementów lanych lub modułowych, pozwalających na szybki i sprawny montaż i demontaż obiektu.

Drzwi skarbcowe są wypełnione specjalnym zbrojeniem stalowym oraz mieszanką betonu i specjalnie wyselekcjonowanych składników, przewidzianych dla odpowiednich klas.

Możliwość dostosowania wielkości skarbca do indywidualnych potrzeb Klienta.

Drzwi skarbcowe od klasy IX wyposażone są w kratę jedno- lub dwuskrzydłową.

Możliwość wzmocnienia istniejących obiektów skarbcowych i przekwalifikowania ich do klas wyższych.

Możliwość wyboru dowolnej stronności drzwi głównych i kratowych.

Wysoka odporność na włamanie dzięki zastosowaniu aktywnego zbrojenia antywłamaniowego.

Zamki o najwyższym stopniu zabezpieczenia.

Rekomendujemy zamontowanie certyfikowanego  włazu awaryjnego w ścianach skarbca.

Drzwi skarbcowe zostały standardowo zabezpieczone przed wybiciem zamków lub punktowym atakiem.

Mozliwośc zastosowania lanych ścian skarbca, certyfikowanych przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej w klasie V i Vi.

Wyprowadzenie instalacji alarmowej.

 

Dane techniczne

Skarbce

Model

Grubość pancerza [mm]

Klasa odporności

SM 80/V

80

V

SM 80/VI

80

VI

SM 170/IX

170

IX

SM 220/XI

190

X

Drzwi skarbcowe

Model

Grubość pancerza [mm]

Klasa odporności

DSK 80/V

80

V

DSK 80/VI

80

VI

DSK 15/IX

150

IX

DSK 19/XI

190

XI

Wyposażenie dodatkowe
 • Zamek elektroniczny, charakteryzujący się następującymi funkcjonalnościami:
  • Ustawienie zamka czasowego.
  • Rejestr historii zdarzeń.
  • Cichy alarm napadowy.
  • Zdalne blokowanie zamka.
 • Czujniki alarmowe: wstrząsowe, położenia rygli i drzwi.