NAJWAŻNIEJSZE STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA

KONSMETAL kładzie szczególny nacisk na jakość swoich produktów i świadczonych usług.

Każdy produkt, który opuszcza naszą fabrykę, spełnia wszelkie normy pod względem zachowania przewidzianej dla niego funkcjonalnościi bezpieczeństwa dla użytkowników. Produkty KONSMETALprzechodzą surowe testy odporności na włamanie i posiadają certyfikaty, potwierdzające ich zgodność z restrykcyjnymi normami europejskimi.

Międzynarodowe certyfikaty i atesty

Produkty marki KONSMETAL posiadają atesty najważniejszych w Polsce jednostek certyfikujących: Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego). 

Ponadto KONSMETAL uzyskał następujące międzynarodowe certyfikaty i atesty:

 • TüV – TüV NORD Polska: certyfikat systemu jakości;
 • NCAGE: Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej, stanowiący wyróżnik Firmy w Systemie Kodyfikacyjnym NATO – NCS (NATO Codification System);
 • VdS  Schadenverhütung (Niemcy);
 • SBSC – Svensk Brand & Säkerhets Certifiering AB (Szewcja): wyroby objęte klauzulą wyłączności;
 • SP – Sveriges Provnings - och Forskningsinstitut (Szewcja): wyroby objęte klauzulą wyłączności;
 • SKAFOR – Dansk Forening for Skadeforsikring (Dania): wyroby objęte klauzulą wyłączności;
 • Mabisz Vagyonvedelmi Es Karmegelozesi Bizott (Węgry);
 • ICECON – Institul de Cercetari pentru Echipamente si Tehnologii in Constructii (Rumunia);
 • Ukraińskie Centrum Naukowo – Badawcze ds. Standaryzacji, Certyfikacji i Jakości (Ukraina).

Aby uzyskać odpowiedni atest, produkt musi oprzeć się różnym metodom włamania. Testy sprawdzające przeprowadza się w niezależnej jednostce certyfikującej z użyciem narzędzi stosowanych przez włamywaczy: młot, łom, palniki i narzędzia tnące.  Po przejściu testu, produkt otrzymuje certyfikat w odpowiedniej klasie odporności.  Warunkuje to również możliwość przechowywania w nim bardziej wartościowych przedmiotów.

W 2010 roku KONSMETAL  został członkiem prestiżowego Europejskiego Stowarzyszenia Systemów Bezpieczeństwa (ESSA), zrzeszającego największych producentów zabezpieczeń pasywnych na świecie.

Polityka jakości

We wszystkich obszarach organizacyjnych działamy zgodnie z zasadami Systemu Zarządzania Jakością, który stanowi gwarancję rozwoju firmy oraz ważne źródło przewagi konkurencyjnej. Zapewniamy jakość produktów na każdym etapie jego rozwoju.

KONSMETAL  uzyskał certyfikat i wdrożył w 1999 roku System Zarządzania Jakością zgodnie z międzynarodową normą ISO 9001. System Zarządzania Jakością zapewnia właściwą, systemowo kontrolowaną realizację wszystkich procesów biznesowych, które mają wpływ na jakość naszych produktów i oferowanych przez nas usług. Wszystkie procesy są sprawdzane pod względem skuteczności, przystosowywane do zmieniających się parametrów rynkowych i technologicznych oraz potrzeb Klientów.

DODATKOWE KORZYŚCI PRODUKTÓW KONSMETAL

Produkt Rozwiązanie Na czym polega wyjątkowość rozwiązania
Sejfy LS i kasy pancerne lekkie ThermControl®
 • Specjalne wypełnienie produktów, chronione prawem patentowym.
 • Zabezpiecza zawartość sejfu lub kasy przed atakiem przy użyciu narzędzi termicznych. Formuła ThermControl® sprawia, że wypełnienie praktycznie nie nagrzewa się, mimo bezpośredniego kontaktu z ogniem. W połączeniu z wewnętrznymi płytami izolacyjnymi gwarantuje w przypadku pożaru utrzymanie bezpiecznej temperatury wewnątrz sejfu lub kasy.
 •  Dodatkowo wypełnienie to pozwala zmniejszyć wagę produktów o ponad połowę.
Sejfy LS Antywłamaniowy System Samoblokujący ASS
 • Najpopularniejszymi narzędziami, używanymi przez włamywaczy podczas napadu na sejf są sejf i młot. System ASS, dzięki wykorzystaniu unikalnego mechanizmu blokowania rygli w połączeniu z ramą antywłamaniową w znacznej mierze ogranicza tradycyjne metody włamania się do sejfu przy wykorzystaniu tych najczęściej używanych przez włamywaczy narzędzi.

 

 • Pierwszym najczęściej  atakowanym przez włamywacza punktem sejfu jest  łączenie drzwi z korpusem. Włamywacz wykorzystuje do tego  łom oraz zasadę dźwigni. Złodziej próbuje odgiąć korpus lub drzwi , aby dostać się wnętrza sejfu. Nasza opatentowana Rama Antywłamaniowa usztywnia korpus zwiększając wielokrotnie odporność na uderzenia i rozpieranie łomem. W rezultacie korpus praktycznie pozbawiony jest słabych punktów.
 • Oprócz próby odgięcia korpusu, kolejną metodą włamania stosowaną często przez włamywaczy przy użyciu łomu jest próba rozparcia drzwi i uzyskania w ten sposób dostępu do wnętrza sejfu. Prezentowany przez Konsmetal, unikalny  Antywłamaniowy System Samoblokujący ASS, jako jedyny dostępny na rynku  znacznie skuteczniej chroni przed skutkami takiego ataku. 
Sejfy lekkie SL Wzmocniona ochrona antywłamaniowa
 • Mechanizmy, zabezpieczające przed przewierceniem rygli oraz próbą sforsowania zamka.
Sejfy Koliber Wzmocniona ochrona antywłamaniowa
 • Zabezpieczenie z manganu, chroniące przed próbą przewiercenia rygli.
 • Wewnętrzna i zewnętrzna blokada drzwi uniemożliwia otwarcie zaryglowanego sejfu po wycięciu zawiasów.

 

Szafy na dokumenty tajne MS w klasie B Laser Technology
 • Produkcja przy użyciu technologii laserowej zapewnia niezwykłą precyzję wykonania i niezawodność produktu.
ML STRONG Potężny system ryglowy
 • System wzmocnionych rygli poziomych i pionowych uniemożliwia otwarcie drzwi sejfu poprzez ich wybicie .*
SEJF SEJFOWI NIERÓWNY

Jak hotele z tą samą gwiazdką różnią się między sobą standardami, tak sejfy różnią się między sobą w obrębie tej samej klasy. Produkty niewiadomego pochodzenia dają ułudę bezpieczeństwa, zamiast realnej ochrony. Jeśli nie masz pewności co do rodzaju użytej blachy w sejfie i chcesz mieć pewność, że wybierasz produkt dobry jakościowo, sprawdź po prostu wagę produktu (nie dotyczy produktów z wyższych klas ze specjalnym wypełnieniem ThermControl®).