Szafy do przechowywania dokumentów niejawnych

Certyfikat IMP klasy A, B, C

Szafy metalowe do kancelarii tajnych posiadają certyfikaty zgodności wydane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej – klasa wyrobu A – poufne, B - tajne, C – ściśle tajne wg ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych (Dz. U. nr 114 z dnia 29 czerwca 2010 r., poz.765), ZARZĄDZENIA MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Nr 12/MON z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za rejestrowanie, przechowywanie, obieg i udostępnianie materiałów niejawnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych (Dz. Urz. MON nr 5 z dnia 05 kwietnia 2010 r., poz. 49).

KLASA A – kwalifikowane jako szafy metalowe do przechowywania dokumentów niejawnych o klauzuli „POUFNE”.

Szafy do przechowywania dokumentów niejawnych klasa A

Ogólne informacje techniczne:

 • drzwi jednowarstwowe,
 • korpus jednopłaszczowy,
 • standardowo wyposażona w zamek kluczowy z dwoma kluczami,
 • pewny system blokowania drzwi stalowymi ryglami,
 • zawiasy wewnętrzne lub zewnętrzne,
 • przyzawiasowa listwa uniemożliwiająca wyjęcie drzwi po ucięciu zawiasów,
 • otwory i śruby montażowe,
 • standardowo wyposażone w uchwyty do plombowania.
 
Oznaczenie Sam A 469 Mw Sam A 1079 Mw Sam A 4610 Mw Sam A 10710 Mw
Kod SAMA 06040304 SAMA 12120304 SAMA 06040308 SAMA 12120308
Wysokość (mm) 1800 1900 1800 1900
Szerokość (mm) 1000 940 1000 940
Głębokość (mm) 450 450
Wyposażenie – 4 przestawne półki – 1 skarbczyk i 3 przestawne półki
Waga 121 121 135 136
 
Oznaczenie Sam A 111 Mw Sam A 123 Mw Sam A 211 Mw Sam A 331 Mw Sam A 333 Mw
Kod SAMA 01010101 SAMA 02010101 SAMA 01020102 SAMA 03030103 SAMA 04030103
Wysokość (mm) 900 900 1200 1500 1500
Szerokość (mm) 430 500 430 700 700
Głębokość (mm) 450 500 450 460 500
Wyposażenie – 1 półka – 2 półki – 3 półki
Waga 39 43 48 79 83
 
Oznaczenie Sam A 433 Mw Sam A 443 Mw Sam A 332 Mw Sam A 334 Mw Sam A 434 Mw Sam A 444 Mw
Kod SAMA 04040104 SAMA 05040104 SAMA 03030107 SAMA 04030107 SAMA 04040108 SAMA 05040108
Wysokość (mm) 1800 1800 1500 1500 1800 1800
Szerokość (mm) 700 800 700 700 700 800
Głębokość (mm) 500 500 460 500 500 500
Wyposażenie – 4 półki – 2 półki
– 1 schowek
– 3 półki
– 1 schowek
Waga 97 106 85 89 104 112

Szafy do przechowywania dokumentów niejawnych klasa BKLASA B – kwalifikowane jako szafy metalowe do przechowywania dokumentów niejawnych o klauzuli „TAJNE”.

Ogólne informacje techniczne:

 • drzwi jednowarstwowe,
 • korpus jednopłaszczowy,
 • dwa certyfikowane zamki: kluczowy i szyfrowy,
 • wielopunktowy system ryglowania stalowymi ryglami,
 • otwory i śruby montażowe,
 • standardowo wyposażone w uchwyty do plombowania.
 
Oznaczenie Sam B 111 Mw Sam B 123 Mw Sam B 111 Mz Sam B 123 Mz Sam B 211 Mw
Kod SAMB 01010101 SAMB 02010101 SAMB 01010201 SAMB 02010201 SAMB 01020102
Wysokość (mm) 900 900 900 900 1200
Szerokość (mm) 430 500 430 500 430
Głębokość (mm) 450 500 450 500 450
Wyposażenie – 1 półka – 2 półki
Waga 70 82 70 82 92
 
Oznaczenie Sam B 211 Mz Sam B 331 Mw Sam B 333 Mw Sam B 331 Mz Sam B 333 Mz
Kod SAMB 01020202 SAMB 03030103 SAMB 04030103 SAMB 03030203 SAMB 04030203
Wysokość (mm) 1200 1500 1500 1500 1500
Szerokość (mm) 430 700 700 700 700
Głębokość (mm) 450 460 500 460 500
Wyposażenie – 2 półki – 3 półki      
Waga 92 145 153 145 153
 
Oznaczenie Sam B 433 Mw Sam B 443 Mw Sam B 433 Mz Sam B 443 Mz Sam B 332 Mw Sam B 334 Mw
Kod SAMB 04040104 SAMB 05040104 SAMB 04040204 SAMB 05040204 SAMB 03030107 SAMB 04030107
Wysokość (mm) 1800 1800 1800 1800 1500 1500
Szerokość (mm) 700 800 700 800 700 700
Głębokość (mm) 500 500 500 500 460 500
Wyposażenie – 4 półki – 4 półki – 2 półki
– 1 schowek
Waga 178 191 178 191 161 168
 
Oznaczenie Sam B 332 Mz Sam B 334 Mz Sam B 434 Mw Sam B 444 Mw Sam B 434 Mz Sam B 444 Mz
Kod SAMB 03030207 SAMB 04030207 SAMB 04040108 SAMB 05040108 SAMB 04040208 SAMB 05040208
Wysokość (mm) 1500 1500 1800 1800 1800 1800
Szerokość (mm) 700 700 700 800 700 800
Głębokość (mm) 460 500 500 500 500 500
Wyposażenie – 2 półki
– 1 schowek
– 3 półki
– 1 schowek
– 3 półki
– 1 schowek
Waga 161 168 195 212 195 212

Szafy do przechowywania dokumentów niejawnych Klasa CKLASA C – kwalifikowane jako szafy metalowe do przechowywania dokumentów niejawnych o klauzuli „ŚCIŚLE TAJNE”.

Ogólne informacje techniczne:

 • drzwi jednowarstwowe,
 • korpus dwupłaszczowy,
 • dwa certyfikowane zamki: kluczowy i szyfrowy,
 • wielopunktowy system ryglowania stalowymi ryglami,
 • otwory i śruby montażowe,
 • standardowo wyposażone w uchwyty do plombowania.
   
Oznaczenie Sam C 111 Mz Sam C 123 Mz Sam C 111 Mw Sam C 123 Mw Sam C 211 Mz Sam C 211 Mw Sam C 331 Mz Sam C 333 Mz Sam C 331 Mw Sam C 333 Mw
Kod SAMC 01010201 SAMC 02010201 SAMC 01010101 SAMC 02010101 SAMC 01020202 SAMC 01020102 SAMC 03030203 SAMC 04030203 SAMC 03030103 SAMC 04030103
Wysokość (mm) 900 900 1200 1500
Szerokość (mm) 430 500 430 500 430 700
Głębokość (mm) 450 500 450 500 450 460 500 460 500
Wyposażenie – 1 półka – 2 półki – 3 półki
Waga 93 107 93 107 121 203 211 203 211
 
Oznaczenie Sam C 433 Mz Sam C 443 Mz Sam C 433 Mw Sam C 443 Mw Sam C 332 Mz Sam C 334 Mz Sam C 332 Mw Sam C 334 Mw Sam C 434 Mz Sam C 444 Mz Sam C 434 Mw Sam C 444 Mw
Kod SAMC 04040204 SAMC 05040204 SAMC 04040104 SAMC 05040104 SAMC 03030207 SAMC 04030207 SAMC 03030107 SAMC 04030107 SAMC 04040208 SAMC 05040208 SAMC 04040108 SAMC 05040108
Wysokość (mm) 1800 1500 1800
Szerokość (mm) 700 800 700 800 700 700 800 700 800
Głębokość (mm) 500 460 500 460 500
Wypos. – 4 półki – 2 półki
– 1 skarbczyk
– 3 półki
– 1 skarbczyk
Waga 248 272 248 272 210 218 210 218 255 280 255 280