Klasy sejfów

2014-09-01 10:37
BROŃ I AMUNICJA

Kryteria techniczne dotyczące przechowywania broni i amunicji - KT/101/IMP/2004(6)

KLASY S1 i S2

Klasyfikacja urządzeń do przechowywania wartości pod nadzorem wg PN-EN 14450

Klasa odporności na włamanie według PN-EN 14450
Dopuszczalne limity wartości pieniężnych przechowywanych stale
Dopuszczalne limity wartości pieniężnych przechowywanych pod nadzorem osób obsługujących urządzenia w czasie godzin pracy jednostki organizacyjnej
Urządzenia niezabezpieczone systemem sygnalizacji włamania i napadu
Urządzenia zabezpieczone systemem sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmowego do alarmowego centrum odbiorczego
Urządzenia niezabezpieczone systemem sygnalizacji włamania i napadu
Urządzenia zabezpieczone systemem sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmowego do alarmowego centrum odbiorczego

S1

41 tys.

83 tys.

332 tys.

623 tys.

S2

83 tys.

166 tys.

623 tys.

1247 tys.

KLASY I i II

Klasyfikacja pomieszczeń i urządzeń do przechowywania wartości wg PN-EN 1143-1

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07 września 2010 roku (Dz. U. Nr 166, poz 1128) w sprawie podziału pomieszczeń i urządzeń na klasy odporności na włamanie wprowadza dopuszczalne limity wartości Pieniężnych przechowywanych w pomieszczeniach i urządzeniach.
 

Limity wartości pieniężnych przechowywanych w urządzeniach

Klasa odporności na włamanie według PN-EN 1143-1 lub PN-EN 1143-2

Nie wyposażonych w system sygnalizacji włamania napadu

Wyposażonych w system sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmowego centrum odbiorczego

Wyposażonych:

  1. system sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego;
  2. monitorowany system telewizji dozorowanej z funkcją rejestracji zdarzeń

1.  Wyposażonych w       system sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego,

2. wyposażonych w monitorowany system telewizji dozorowej, z funkcją rejestracji zdarzeń,

3.objętych ochroną fizyczną realizowaną całodobowo przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną oraz znajdujących się na terenie obiektów lub obszarów podlegających obowiązkowej ochronie

I klasa

415 tys.

623 tys.

1247 tys.

2079 tys.

II klasa

623 tys.

1 247 tys.

2495 tys.

4159 tys.