Certyfikaty i atesty

NAGRODY:

 • Medal Europejski za Kasę Pancerną z wrzutnią bębnową KP + WBX przyznany przez Komitet Integracji Europejskiej i Business Centre Club w 2001 roku.
 • Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich za kompakt wrzutowy KP100+WBN/N-VI przyznany na Międzynarodowej Wystawie Zabezpieczeń SECUREX 2003.
 • Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich za kasę transferową KP 80/5/EZ przyznany na Międzynarodowej Wystawie Zabezpieczeń SECUREX 2006.
 • Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich za Dyspenser przyznany na Międzynarodowej Wystawie Zabezpieczeń SECUREX 2008.
 • Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich za Multisejf XS przyznany na Międzynarodowej Wystawie Zabezpieczeń SECUREX 2008.
 • Statuetka Acanthus Aureus przyznana dwukrotnie przez Międzynarodowe Targi Poznańskie za uczestnictwo w targach ze stoiskiem najbardziej sprzyjającym realizacji strategii marketingowej firmy.
 • Medal za innowacyjne rozwiązania techniczne przyznany na Międzynarodowym Forum FINANSOWA UKRAINA 2008.


            CERTYFIKATY I ATESTY KRAJOWE ORAZ MIĘDZYNARODOWE:

 • SBSC – Svensk Brand & Säkerhets Certifiering AB (Szwecja) – wyroby objęte klauzulą wyłączności.
 • SKAFOR – Dansk Forening for Skadeforsikring (Dania) – wyroby objęte klauzulą wyłączności.
 • SP – Sveriges Provnings – och Forskningsinstitut (Szwecja) – wyroby objęte klauzulą wyłączności.
 • Mabisz Vagyonvedelmi Es Karmegelozesi Bizott (Węgry).
 • ICECON – Institutul de Cercetari pentru Echipamente si Tehologii in Constructii (Rumunia).
 • VdS Schadenverhütung (Niemcy).
 • Ukraińskie Centrum Naukowo-Badawcze ds. Standaryzacji, Certyfikacji i Jakości (Ukraina).
 • TÜV – TÜV NORD Polska – certyfikat systemu jakości.
 • IMP – Instytut Mechaniki Precyzyjnej (Polska).
 • NCAGE Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej będący wyróżnikiem Firmy w Systemie Kodyfikacyjnym NATO – NCS.
 • ABW – Departament Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Polska).


            Certyfikaty na wyroby firmy KONSMETAL: